Constan Bedrijfshuisvesting B.V.

is gespecialiseerd in het beheer van bedrijfsmatig onroerend goed voor particuliere beleggers. Daarbij gaat het om kantoren, bedrijfspanden, winkels en appartementsgebouwen in met name het SAN gebied (Stadsregio Arnhem-Nijmegen). Naast het dagelijks beheer van het onroerend goed is het de taak van de beheerder een intermediairsfunctie te vervullen tussen eigenaar en huurder. Het overige takenpakket kan bestaan onder meer uit:


• Verhuur
• Onderhoud en technisch beheer
• Financieel en administratief beheer

Commercieel:

Op basis van een analyse van de objectsituatie cq marktsituatie periodiek adviseren opdrachtgever omtrent het huurbeleid en verhuurmarketing. Het werven en selecteren van kandidaat- huurders. Het namens opdrachtgever voeren van onderhandelingen met kandidaat huurders bij het aangaan cq verlenging huuroveenkomst. Het opstellen van huurovereenkomsten en daarbij behorende bescheiden. Het ter beschikking stellen van het gehuurde aan huurder. Het adviseren en aanschrijven van huurders omtrent de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs. Het behartigen van de belangen van opdrachtgever in samenwerking met vereniging van huurders of winkeliers.

Technisch:

De bewaking van de goede staat van onderhoud van het vastgoed en de daarvan deel uitmakende installaties. Coördinatie, begeleiding en toezicht op de uitvoering van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden. Afsluiten en bewaken van onderhoudsovereenkomsten. Het behandelen van wensen en klachten van huurders. Uitvoeren van voor en eindinspecties bij mutaties huurders. Calamiteitenzorg: 24 uur per dag.

Nieuwsgierig? Bel of mail Constan Bedrijfshuisvesting. info@constanbeheer.nl


 

Website design by Servion, Web Development by CDyWeb.com Kingston Ontario