Bouwgrond bedijvenpark De Merm Peppelenbos – Marithaime

Verkocht

De Merm

Gemeente Overbetuwe

Overbetuwe is een grote gemeente in de provincie Gelderland, direct tussen Arnhem en Nijmegen. De gemeente telt circa 47.000 inwoners. De gemeente Overbetuwe heeft een actief bedrijfsleven en heeft een goed ondernemersklimaat hoog in het vaandel staan. De gemeente zit al jaren achtereen in de top 5 van MKB vriendelijkste gemeenten van Gelderland. De beroepsbevolking bedraagt 22.270 mensen en er zijn 18.920 arbeidsplaatsen. De helft van die arbeidsplaatsen worden ingevuld door de inwoners van de gemeente Overbetuwe.

Elst
Elst is de grootste plaats in de gemeente Overbetuwe en heeft ca. 22.000 inwoners. Elst ligt direct tussen Arnhem en Nijmegen in, waarmee ook directe spoor- en busverbindingen zijn. Via de A15 en A325, met aansluitingen op de A12 en A50, is Elst ook via snelwegen goed bereikbaar. De doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12 bij Duiven / Zevenaar (geplande oplevering ca. 2022) zal die bereikbaarheid richting het oosten met Duitsland in het achterland nog verder verbeteren.

Merm (Oost)
Bedrijventerrein Merm ligt aan de zuidoostzijde van Elst, in de oksel van de A325 en A15.
Bedrijventerrein Merm ligt aan de zuidoostzijde van Elst, in de oksel van de A325 en A15. Dit bedrijventerrein ligt aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein De Aam. Bedrijventerrein Merm heeft een omvang van 10,5 ha netto aan uitgeefbare kavels. De maximale kavelomvang in het plan bedraagt 10.000 m². Het grootste deel van het terrein bestaat uit kleinere kavels.

De uitgifteprijzen voor kavels op Merm variëren van € 90,- p/m² tot € 130,- p/m².
De prijzen per kavel zijn terug te vinden in onderstaande kaart naar grootte van de betreffende kavel.
1. 5.494m² € 110,- p/m²
2. 5.547m² € 105,- p/m²
3. 3.517m² € 110,- p/m²
4. 1.609m² € 115,- p/m²
5. 2.335m² € 130,- p/m²
6. 817m² € 130,- p/m²
7. 733m² € 130,- p/m²
8. 1.182m² € 130,- p/m²
9. 2.718m² € 110,- p/m²
10. 6.845m² € 105,- p/m²

Bestemmingsplanregels (op hoofdlijnen)
Het bestemmingsplan van Merm is onherroepelijk. Dit betekent dat een bouwaanvraag dat voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, 8 weken na indienen kan worden vergund.

Toegestaan zijn:
Bedrijven in de categorieën 1 t/m 3.2, zoals deze voorkomen in de bedrijvenlijst behorende bij het bestemmingsplan. Onder voorwaarden zijn bedrijven in categorie 4 mogelijk;
– Wegen, groenzones, water en nutsvoorzieningen;
– Parkeren (alleen op eigen terrein).

Niet toegestaan zijn:
– Zelfstandige kantoren;
– Detailhandel (internetverkoop wel toegestaan).

Bouwregels (op hoofdlijnen)
• Bouwwerken zijn toegestaan binnen het bouwvlak, daar geldt een maximum bebouwingspercentage van 100%;
• Afstand tot zijdelingse erfgrenzen dient minimaal 3 meter te bedragen;
• Bouwen op de erfgrens is alleen onder voorwaarden toegestaan;
• Bouw- en goothoogte maximaal 12m;
• Erfafscheidingen buiten het bouwvlak max. 1 meter hoog, binnen het bouwvlak max. 3 meter hoog.
• Het bestemmingsplan kent geen algemene afwijkingsregel van 10%;

Welstandsregels / Beeldkwaliteitsplan
Voor Merm is een stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan voorziet in de juiste uitstraling en verzekerd u ervan dat de overige bouwplannen op de Merm ook goede uitstraling hebben.

AdresPeppelenbos
PlaatsElst
ProvincieGelderland