Industrieweg Oost 9 b

te huur

Gehuurde:

Industrieweg oost 9 B, 150 m2 bedrijfshal incl. kantoor met  opslag op 1e verdieping en 1 parkeerplaats op voorterrein en eigen afgesloten terrein achter.

Ingangsdatum:

1 januari 2021

Betreft:

Ca. 150 m2 bedrijfsruimte incl. kantoor (incl. pantry en toilet)

Huurtermijn:

Vijf jaar

Verlengingsperiode(n):

Verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

Opzeggingstermijn:

12 maanden.

Huurprijs:

€ 13.200,00 per jaar, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Betaling:

Per maand voorruit

Servicekosten:

Op basis van voorschot, afrekening via tussenmeters

Wijze van oplevering:

Het gehuurde wordt verhuurd in staat zoals bekend bij partijen.  Een en ander zal worden vastgelegd in de technische omschrijving met bijgevoegde tekening

Huurprijsaanpassing:

Aanpassing van de huurprijs vindt jaarlijks plaats, voor het eerst op 1 januari 2022, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling:

Bij ondertekening van de huurovereenkomst door partijen zal huurder een bankgarantie stellen ter grootte 3 maanden netto huurverplichting.

Location Map