te koop Spoorallee/ Merm Elst

Verkocht
Kavelpaspoort 48, Spoorallee
Gemeente Overbetuwe
Overbetuwe is een middelgrote gemeente in de provincie Gelderland, regio Arnhem-Nijmegen. De gemeente telt circa 47.000 inwoners. De gemeente vormt samen met de oostelijker gelegen gemeente Lingewaard de streek Over-Betuwe. De gemeente maakte deel uit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, die in 2015 is opgeheven.
De gemeente Overbetuwe heeft een actief bedrijfsleven. De beroepsbevolking bedraagt 22.270 mensen en er zijn 18.920 arbeidsplaatsen. De helft van die arbeidsplaatsen worden ingevuld door de inwoners van de gemeente Overbetuwe.
Elst
Elst is de grootste plaats in de gemeente Overbetuwe en heeft ca. 22.000 inwoners. Elst ligt tussen Arnhem en Nijmegen in, waarmee ook directe spoor- en busverbindingen zijn. Via de A15 en A325, met aansluitingen op de A12 en A50, is Elst ook via snelwegen goed bereikbaar. De doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12 bij Duiven / Zevenaar (geplande oplevering ca. 2022) zal die bereikbaarheid richting het oosten nog verder verbeteren.
Spoorallee
Spoorallee is een bedrijventerrein en ligt centraal in Elst, vlak bij het station. Spoorallee is bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven met een hoogwaardige, kantoorachtige uitstraling. Het bedrijventerrein ligt, samen met het voormalige Luxan terrein aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein De Aam en de Merm.
Spoorallee is ca. 2,1 ha. groot en ingekleed in groenbuffers. De kaveldiepte van ca. 50 meter maakt kavels mogelijk vanaf ongeveer 1500m² tot ca. 5500m².
Kavel 48
De kavel 48 op Spoorallee is ca. 1285 m² groot. Op de bijgevoegde tekening treft u een aantal kavelafmetingen aan. De verkaveling is flexibel van opzet. De maatvoering van kavel 48 kan naar wens worden aangepast, zolang kavel 47 of 49 niet zijn verkocht. Voorwaarde is dat de kavel die voor verkoop overblijft acceptabel is.
Kavel 48 is bouwrijp, dit betekent dat de kavel:
– bouw- en milieutechnisch geschikt is voor het gebruik als bedrijventerrein;
– op voldoende hoogte ligt ten opzichte van de voorliggende weg;
– middels een te realiseren uitrit ontsloten kan worden op de weg;
– voorzien is van een rioolaansluiting op de kavelgrens en dat de nutsbedrijven aansluitingen kunnen realiseren (gas, elektriciteit, water CAI en/of glasvezel).
Bestemmingsplanregels (op hoofdlijnen)
Het bestemmingsplan van Spoorallee is onherroepelijk. Dit betekent dat een bouwaanvraag dat voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, 8 weken na indienen kan worden vergund.
Toegestaan zijn:
√ Bedrijven in de categorieën 1 t/m 3.2, zoals deze voorkomen in de bedrijvenlijst behorende bij het bestemmingsplan;
√ Wegen, groenzones, water en nutsvoorzieningen;
√ Parkeren (alleen op eigen terrein).
Niet toegestaan zijn:
X Zelfstandige kantoren;
X Detailhandel (internetverkoop wel toegestaan).
Bouwregels (op hoofdlijnen)
? Bouwwerken zijn toegestaan binnen het bouwvlak, er geldt geen maximaal bebouwingspercentage;
? Afstand tot zijdelingse erfgrens dient aan één zijde minimaal 5 meter te bedragen;
? Bouw- en goothoogte maximaal 8m;
? Algemene afwijkingsregel 10%;
? Gevels moet voor 50% op (of 3 meter achter) de bouwvlakgrens staan;
? Erfafscheidingen buiten het bouwvlak max. 1 meter hoog, binnen het bouwvlak max. 3 meter hoog.
Welstandsregels / Beeldkwaliteitsplan
Voor Spoorallee is een stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan voorziet in een hoogwaardige uitstraling en verzekerd u ervan dat de overige bouwplannen in Spoorallee ook goede uitstraling hebben.
Parkmanagement
Eigenaren van grond op Spoorallee worden lid van Parkmanagement. Het doel van Parkmanagement is om in samenspraak met de gemeente de kwaliteit van Spoorallee te handhaven, ook op langere termijn.
Daarnaast ontwikkeld Parkmanagement initiatieven die voordelen voor de verschillende bedrijven met zich meebrengen. Denk daarbij aan beveiliging, inkoop producten en diensten etc.
AdresSpoorallee/ Merm
PlaatsElst
ProvincieGLD